Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), niniejszym informuję, że: Administratorem przekazanych przez Pana/Panią Danych Osobowych jest „PERFECT” Biuro Ubezpieczeń Katarzyna Horna, Jarosław Kozłowski sp.j. z siedzibą w Łodzi (90-009), ul. Sienkiewicza 67 Dane są przetwarzane w celu zawarcia umowy polisy ubezpieczeniowej – podstawa prawna: ustawa z dnia 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 2060) ustawa z dnia 11.09.2015r. o działalności ubezpieczeniowej (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 106) Odbiorcami danych są Towarzystwa Ubezpieczeniowe, z którymi współpracuje „PERFECT” Biuro Ubezpieczeń Katarzyna Horna, Jarosław Kozłowski sp.j. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania polisy Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy ubezpieczenia. Odmowa podania danych uniemożliwi zawarcie umowy polisy.