Nasze biuro ubezpieczeń istnieje od 1996 roku. Tworzy je grupa agentów ubezpieczeniowych z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizujemy się w doborze kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej dopasowanej do potrzeb klienta. Dzięki współpracy z wieloma towarzystwami ubezpieczeniowymi mamy możliwość proponowania optymalnych rozwiązań zarówno pod względem ceny jak też zakresu ochrony. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Gwarantujemy miłą i profesjonalną obsługę 🙂

Informacje dotyczące agenta
zgodnie z art. 22 ust 1, 3, 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. 2017 poz. 2486 z późn. zm.)

Rodzaj agenta: Agent ubezpieczeniowy
Firma agenta:
„PERFECT” Biuro Ubezpieczeń Horna Kozłowski sp. j.
Adres siedziby agenta:
90-009 ŁÓDŹ, UL. SIENKIEWICZA 67
Nr wpisu do rejestru agentów prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego: 11250041/A.

Sposób sprawdzenia wpisu do rejestru agentów:
Informacje o wpisie do rejestru można uzyskać na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 września 2006 roku w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz sposobu udostępniania informacji i z tego rejestru (Dz.U. z 2006 nr 178, poz. 1316), to jest poprzez:
1) skierowanie do Komisji Nadzoru Finansowego ustnego lub pisemnego (w tym w formie elektronicznej lub telefonicznie) wniosku o udzielenie informacji z rejestru,
2) uzyskanie dostępu do informacji na wydzielonym stanowisku komputerowym w siedzibie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (Placu Powstańców Warszawy 1, Warszawa) – wyłącznie w godzinach pracy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego,
3) skorzystanie z rejestru udostępnionego na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego (Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych dostępny jest pod adresem: https://au.knf.gov.pl/Au_online/).

Informuję, iż działam na rzecz:
Wielu zakładów ubezpieczeń, tj.: BENEFIA TU S.A. VIG, COMPENSA TU S.A. VIG, COMPENSA TU NA ŻYCIE S.A. VIG, GENERALI TU S.A., GENERALI ŻYCIE TU S.A., WIENER TU S.A. VIG, HDI TU S.A., PROAMA TU S.A., STU ERGO HESTIA S.A., TUiR ALLIANZ POLSKA S.A., TUiR WARTA S.A., TU NA ŻYCIE WARTA S.A., TU INTER POLSKA S.A., INTER-ŻYCIE POLSKA S.A. , INTERRISK TU S.A. VIG, TUW TUW, TUZ TUW, UNIQA TU NA ŻYCIE S.A., UNIQA TU S.A.

W związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia otrzymuję wynagrodzenie stanowiące połączenie prowizji, która jest uwzględniona w kwocie składki ubezpieczeniowej, i innych rodzajów wynagrodzenia

Informuję o możliwości złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiązywania sporów:
a) na zakłady ubezpieczeń lub w zakresie związanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową zgodnie z treścią postanowień ogólnych warunków ubezpieczeń oraz informacjami znajdującymi się na stronach internetowych zakładów ubezpieczeń,
b) na agenta (w przypadku multiagenta) w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową zgodnie z treścią postanowień zawartych w poniższym wyciągu z procedury reklamacyjnej obowiązującej u agenta.